دانشجویانی که مایل به شرکت در دوره آموزشی مقدمات برنامه نویسی موبایل هستند اعلام آمادگی نمایند.