دانشجویان علاقه مند به مشارکت در پروژه های دانشجویانی تا پایان این هفته اعلام آمادگی نمایند.