دانشجویان گرامی 

کلیه نمرات شما ثبت گردیده است. در صورتی که نمره ثبت نشده دارید به اطلاع می رساند تنها مهلت ثبت فقط و فقط تا پایان 31 مردادماه می باشد.

هر چه سریعتر از طریق وبلاگ اطلاع دهید. . .