در پی سؤال برخی از دانشجویان در خصوص شهریه دوره آقای داشچی رضایی، این دوره رایگان و بدون شهریه می باشد.