دانشجویان گرامی

تصمیم دارم برای برخی از دروس دوره کارشناسی، کلاس های آمادگی برای کارشناسی ارشد برگزار نمایم. ظرفیت کلاس ها حداکثر 8 نفر خواهد بود و هزینه و محل تشکیل کلاس ها نیز متعاقبا اعلام خواهد شد. 

در حال حاضر دروس : ریاضیات گسسته، نظریه زبان ها و ماشین ها، ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم ها مدنظر هستند.

برای بقیه دروس نیز در حال هماهنگی با اساتید مجرب هستم.