به استحضار دانشجویان گرامی می رساند، نمرات میانترم شما روز پنج شنبه بر روی سایت گلستان قرار خواهند گرفت. پس از بررسی در صورت هرگونه ابهام سریعا با نام خود نظر بگذارید.