دانشجویان گرامی

کلیه نمرات میان ترم شما محفوظ می باشد. در اولین فرصت در سیستم گلستان ثبت خواهند شد. نگران نباشید و بدون استرس در امتحانات پایان ترم خود حاضر شوید. با آرزوی پیروزی و موفقیت برای شما عزیزان.