دانشجویان عزیز، امتحان میانترم درس ذخیره و بازیابی اطلاعات فردا چهارشنبه 16 اردیبهشت ماه به جای ساعت 10 در ساعت 12 برگزار خواهد شد. به دوستان خود نیز اطلاع دهید.