با توجه به عدم معرفی منبع ترجمه شده برای درس سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری برای دانشجویان ورودی 93 به بعد از سوی دانشگاه، دوستان در صورت تمایل می توانند به منبع زیر که ترجمه نسبتا کامل(ترجمه حدود 600 صفحه از 900 صفحه اصلی) کتاب توربان و همکاران است مراجعه نمایند. 

لینک دریافت کتاب
حجم: 7.92 مگابایت