از همکاران محترم مدرس گروه کامپیوتر خواهشمندیم در هفته آینده حتما ارزیابی های سرزده از دروس و پیشرفت دانشجویان در کلاس ها انجام داده و نتیجه را به عنوان نمره میان ترم و یا نصف آن اعمال نمایند. بدیهی است صرفا برگزاری یک امتحان از قبل تعیین شده نمی تواند ارزیابی مناسبی برای دانشجویان باشد بنابراین بهتر است در طول هفته آینده به صورت سرزده این کار انجام گیرد. دانشجویان محترم نیز با توجه به اینکه به کلیه همکاران اطلاع رسانی در خصوص انجام ارزیابی در هفته آینده صورت پذیرفته، امادگی لازم را در هفته آینده داشته باشند.