فایل های اشاره شده در کلاس را از اینجا دانلود و طبق آنچه در کلاس بحث شد، انجام و به دستیار تحویل دهید.