وب سایت رسمی روبوکاپ جهانی جهت استفاده دانشجویان عزیز:

http://www.robocup.org/