دانشجویان گرامی 

گروه مهندسی کامپیوتر در نظر دارد یک دوره آموزشی برای «برنامه نویسی تحت وب» برگزار نماید. علاقه مندان جهت ثبت نام به دانشجو «آقای ناصر حسین زاده» مراجعه نمایند.