به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند که از تاریخ شنبه 9 اسفند، تمام کلاس های بنده تشکیل خواهد شد.