دانشجویان گرامی
زمان مراجعات دانشجویی، روزهای زوج ساعت 12 الی 2 می باشد. در خارج از ساعات تعیین شده مراجعه نفرمایید. با تشکر از رعایت شما