دانشجویان گرامی

نمرات پایان ترم دروس شما اعلام و در سیستم گلستان ثبت گردیده است. چنانچه دسترسی ندارید، اطلاع دهید.

موفق باشید.