دانشجویان گرامی
شروع نیمسال جدید تحصیلی را به شما عزیزان که با نهایت تلاش خود در راستای علم آموزی برای خدمت خالصانه در راه رضای خدا و برای خلق تحصیل می نمایید، تبریک عرض نموده و نیمسالی پربار برای تک تک شما آرزومندم.