دانشجویان گران قدر
زمان آزمون عملی درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری با توجه به درخواست برخی از دانشجویان به بعد از 20 دی موکول شد. اطلاعات تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد. با این حال چنانچه نظری دارید از طریق تماس با من در بالای صفحه نظر بدهید تا تصمیم گیری نهایی صورت پذیرد.
با تشکر و عرض پوزش