دانشجویان گرامی
در صورتی که شهریه خود را واریز ننموده اید و یا به هر دلیلی نمی توانید نمره خود را از سیستم گلستان مشاهده نمایید، اعلام نمایید تا نمره تان را از طریق وبلاگ اعلام نمایم.