دانشجویان عزیز توجه نمایند که تمام کلاس ها و امتحانات میان ترم فردای من (روز جمعه 21 آذر ) لغو گردید.