دانشجویان گرامی

امتحان میان ترم درس طراحی و تحلیل الگوریتم ها (استاد محمدی) فردا پنج شنبه 93/9/20 ساعت 2-4 برگزار خواهد شد.