دانشجویان گرامی دروس مختلفی که با اینجانب در ترم جاری درس دارند.

اسلایدهای دروس در لینک زیر قابل دریافت است:

اسلایدهای دروس