قابل توجه دانشجویان گرامی

جلسه توجیهی درس پروژه مهندس شریفی روز چهارشنبه 5 آذر ساعت 10 صبح برگزار خواهد شد.