به‌ منظور آشنایی‌ و آگاهی‌ دانشجویان‌ با نحوه ی‌ نگارش‌ و جهت یکسان بودن تدوین گزارش درس پروژه در دوره های کارشناسی گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور ارومیه، ضروری‌ است‌ دانشجویان‌ نکات‌ موجود در این فایل‌ را هنگام‌ تنظیم‌ گزارش‌ پروژه رعایت‌ کنند.

دریافت
حجم: 411 کیلوبایت